Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen schuur, Leenstertillen 2 Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- plaatsen van een schuur, Leenstertillen 2, 9965 TN te Leens (27-12-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:29 december 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Leenstertillen 2 9965TN Leens
   
   
Kaart met een markering op Leenstertillen 2 9965TN Leens Nederland
Terug naar boven