Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen mast, Ommelanderweg 12 te Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
-  plaatsen van een mast op het perceel plaatsen van een mast op het perceel Ommelanderweg 12, 9978 TC te Hornhuizen 12, 9978 TC te Hornhuizen (14-8-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 augustus 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Ommelanderweg 12 9978TC Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op Ommelanderweg 12 9978TC Hornhuizen Nederland
Terug naar boven