Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen mast, Hoek Kattenburgerweg/Wehersterzandpad te Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een mast op het perceel Hoek Kattenburgerweg/Wehersterzandpad, 9966 VK te Zuurdijk. (13-8-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 augustus 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9966VK Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op  9966VK Zuurdijk Nederland
Terug naar boven