Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen luifel bij voordeur, Hoofdstraat 58 Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een luifel bij de voordeur, Hoofdstraat 58, 9975 VT te Vierhuizen (19-4-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 april 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 58 9975VT Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 58 9975VT Vierhuizen Nederland
Terug naar boven