Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen kleine windmolen, Vliedorpsterweg 6 te Houwerzijl

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een kleine windmolen, Vliedorpsterweg 6, 9973 TA te Houwerzijl (2-5-2016)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 mei 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Vliedorpsterweg 6 9973TA Houwerzijl
   
   
Kaart met een markering op Vliedorpsterweg 6 9973TA Houwerzijl Nederland
Terug naar boven