Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen isolerend glas in monument, Oudekerkhofspad 2 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van isolerend glas in een monument, Oudekerkhofspad 2, 9967 RM te Eenrum (8-4-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 april 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oudekerkhofspad 2 9967RM Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Oudekerkhofspad 2 9967RM Eenrum Nederland
Terug naar boven