Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen en verplaatsen dakkapel, Hoofdstraat 63 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor het:

- plaatsen en verplaatsen van een dakkapel op het perceel Hoofdstraat 63, 9977 RC Kloosterburen. (4-10-2018)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 oktober 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 63 9977RC Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 63 9977RC Kloosterburen Nederland
Terug naar boven