Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen dakkapel woning Hunse 22 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het: - plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van de woning op het perceel Hunse 22, 9967 PS te Eenrum (16-5-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 22 9967PS
   
   
Kaart met een markering op 22 9967PS Nederland
Terug naar boven