Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen dakkapel Westerlaagte 3 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een dakkapel, Westerlaagte 3, 9965 SJ te Leens (9-2-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 februari 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westerlaagte 3 9965SJ Leens
   
   
Kaart met een markering op Westerlaagte 3 9965SJ Leens Nederland
Terug naar boven