Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen dakkapel Oosterstraat 2 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een dakkapel, Oosterstraat 2, 9967 RW te Eenrum (20-2-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:26 februari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Oosterstraat 2 9967RW Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Oosterstraat 2 9967RW Eenrum Nederland
Terug naar boven