Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen dakkapel en onderhoudswerkzaamheden, Hoofdstraat 69 Pieterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor::
- het plaatsen van een dakkapel en onderhoudswerkzaamheden, Hoofdstraat 69, 9968 AB te Pieterburen (27-7-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 69 9968AB Pieterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 69 9968AB Pieterburen Nederland
Terug naar boven