Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen dakkapel, Greeden 22 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel, Greeden 22, 9967 PG te Eenrum (27-2-2015).

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:5 maart 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Greeden 22 9967PG Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Greeden 22 9967PG Eenrum Nederland
Terug naar boven