Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen containerunit, Brugweg bij nr. 12 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- plaatsen van een containerunit, Brugweg bij nr. 12, 9971 CS te Ulrum (2-9-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 september 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Brugweg 9971 Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Brugweg 9971 Ulrum Nederland
Terug naar boven