Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen carport, Mattenesserlaan 73 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van een carport, Mattenesserlaan 73, 9967 PK te Eenrum (13-10-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 oktober 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Mattenesserlaan 73 9967PK Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Mattenesserlaan 73 9967PK Eenrum Nederland
Terug naar boven