Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen carport, Hunse 30 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

- het plaatsen van een carport op het perceel  Hunse 30, 9967 PS te Eenrum. (22-8-2017)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 augustus 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hunse 30 9967PS Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Hunse 30 9967PS Eenrum Nederland
Terug naar boven