Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor plaatsen brug Mensingeweersterloopdiep in nieuw wegtracé N361

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
een omgevingsvergunning voor het: - plaatsen van een brug over het Mensingeweersterloopdiep in het nieuwe wegtracé N361, ten westen van Mensingeweer (18-3-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:24 maart 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9961 Mensingeweer
   
   
Kaart met een markering op  9961 Mensingeweer Nederland
Terug naar boven