Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor oprichten van vier woningen Wilhelminastraat te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- oprichten van vier woningen op het perceel Wilhelminastraat, 9974 SH te Zoutkamp (26-09-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974SH Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op  9974SH Zoutkamp Nederland
Terug naar boven