Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor oprichten van een loods, Ommelanderweg 40a Hornhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- oprichten van een loods, Ommelanderweg 40a, 9978 TC te Hornhuizen (3-3-2016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 maart 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Ommelanderweg 40a 9978TC Hornhuizen
   
   
Kaart met een markering op Ommelanderweg 40a 9978TC Hornhuizen Nederland
Terug naar boven