Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor oprichten loods Munnikeweg 3 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het oprichten van een loods op het perceel Munnikeweg 3, 9977 RM te Kloosterburen (2-1-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 januari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Munnikeweg 3 9977RM Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Munnikeweg 3 9977RM Kloosterburen Nederland
Terug naar boven