Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor omleggen en verwijderen van kabels en leidingen Grijssloot nabij nr. 9 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- omleggen van kabels en leidingen voor middenspanning, laagspanning en gas lage druk en het verwijderen van oude kabels en leidingen, Grijssloot nabij nr. 9, 9965 TG te Leens (25-42016)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:28 april 2016
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Grijssloot 9965TG Leens
   
   
Kaart met een markering op Grijssloot 9965TG Leens Nederland
Terug naar boven