Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor nieuwbouw werktuigberging, Westernielandsterweg 10 Westernieland

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- de nieuwbouw van een werktuigberging, Westernielandsterweg 10, 9969 PA te Westernieland (29-3-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:6 april 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Westernielandsterweg 10 9969PA Westernieland
   
   
Kaart met een markering op Westernielandsterweg 10 9969PA Westernieland Nederland
Terug naar boven