Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor nieuwbouw van 5 woningen, P.A. de Rochefortstraat 31 en 33 en H. Koningstraat 15, 17 en 19 te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- de nieuwbouw van 5 woningen, P.A. de Rochefortstraat 31 en 33 en H. Koningstraat 15, 17 en 19 te Wehe-den Hoorn (24 februari 2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9964 Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op  9964 Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven