Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor nieuwbouw 5 woningen, H. Koningsstraat 14, 16, 18, 20 en 22 te Wehe-den Hoorn

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd
be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
- nieuwbouw van 5 woningen, H. Koningsstraat 14, 16, 18, 20 en 22 te Wehe-den Hoorn (3-3-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:9 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • H. Koningsstraat 9964 Wehe-den Hoorn
   
   
Kaart met een markering op H. Koningsstraat  9964 Wehe-den Hoorn Nederland
Terug naar boven