Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor legaliseren geplaatste garage, Notaris A.H. Agessingel 44 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het legaliseren van een geplaatste garage, Notaris A.H. Agessingel 44, 9965 RD te Leens (21-3-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 maart 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Notaris A.H. Agessingel 44 9965RD Leens
   
   
Kaart met een markering op Notaris A.H. Agessingel 44 9965RD Leens Nederland
Terug naar boven