Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor legaliseren bijgebouw Hoofdstraat 75 B te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het legaliseren van het bijgebouw, Hoofdstraat 75 B, 9977 RC te Kloosterburen (7-11-2017)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 november 2017
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Hoofdstraat 75b 9977RC Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Hoofdstraat 75b 9977RC Kloosterburen Nederland
Terug naar boven