Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor kappen van een conifeer Burg. Harteveltstraat 7 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een conifeer op het perceel Burg. Harteveltstraat 7, 9971 CL te Ulrum (13-5-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:16 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 7 9971CL
   
   
Kaart met een markering op 7 9971CL Nederland
Terug naar boven