Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor kappen van 4 bomen op Henricus van Cappenbergweg 9 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van 4 bomen op het perceel Henricus van Cappenbergweg 9, 9977 RV te Kloosterburen (6-9-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:12 september 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9 9977RV
   
   
Kaart met een markering op 9 9977RV Nederland
Terug naar boven