Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor kappen twee rijen bomen Hoofdweg 10 Zuurdijk

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van twee rijen bomen op het perceel Hoofdweg 10, 9966 VC te Zuurdijk (4-5-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 10 9966VC Zuurdijk
   
   
Kaart met een markering op 10 9966VC Zuurdijk Nederland
Terug naar boven