Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor inrichten dienstwoning, Stationsstraat 14 te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

Een omgevingsvergunning voor:
- het inrichten van een dienstwoning op het perceel Stationsstraat 14, 9974 SK te Zoutkamp (23-1-2018)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 januari 2018
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Stationsstraat 14 9974SK Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op Stationsstraat 14 9974SK Zoutkamp Nederland
Terug naar boven