Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het winnen van schelpen in het Friese Zeegat in de Waddenzee

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

drie omgevingsvergunningen onderdeel werk of werkzaamheden uitvoeren voor het:
- winnen van schelpen in het Friese Zeegat in de Waddenzee (23-12-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 januari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Gemeente: De Marne
   
   
Kaart met een markering op Gemeente De Marne
Terug naar boven