Bekendmaking Verleende Omgevingsvergunning regulier voor het wijzigen van het gebruik Zuiderstraat 3a te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

 een omgevingsvergunning onderdeel gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan voor het:
- wijzigen van het gebruik op het perceel Zuiderstraat 3a, 9967 RP te Eenrum (21-1-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 januari 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 3a 9967RP Eenrum
   
   
Kaart met een markering op 3a 9967RP Eenrum Nederland
Terug naar boven