Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het vergroten van de woningen N. Kruizingastraat 10 en 12 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vergroten van de woningen op de percelen N. Kruizingastraat 10 en 12, 9977 RR te Kloosterburen (19-11-2013)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:21 november 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9977RR Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op  9977RR Kloosterburen Nederland
Terug naar boven