Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het vergroten van de woning J.J. Willingestraat 11 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- vergroten van de woning op het perceel J.J. Willingestraat 11, 9967 PB te Eenrum (16-5-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:23 mei 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 11 9967PB
   
   
Kaart met een markering op 11 9967PB Nederland
Terug naar boven