Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het verbouwen van ligboxenstal op Grijssloot 13 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen en het uitvoeren van werkzaamheden voor het:
- verbouwen van de ligboxenstal op het perceel Grijssloot 13, 9965 TG te Leens (8-11-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:14 november 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 13 9965TG Leens
   
   
Kaart met een markering op 13 9965TG Leens Nederland
Terug naar boven