Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het uitbreiden van het dorpshuis Lewestraat 13 te Kruisweg

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- uitbreiden dorpshuis, Lewestraat 13, 9977 PN  Kruisweg (16-06-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:19 juni 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Lewestraat 13 9977PN Kruisweg
   
   
Kaart met een markering op Lewestraat 13 9977PN Kruisweg Nederland
Terug naar boven