Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het uitbreiden van een kleedgebouw Meester J.S. van Weerdenstraat 18B te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- uitbreiden van een kleedgebouw, Meester J.S. van Weerdenstraat 18B, 9965 RE te Leens (17-11-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:20 november 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Meester J.S. van Weerdenstraat 18b 9965RE Leens
   
   
Kaart met een markering op Meester J.S. van Weerdenstraat 18b 9965RE Leens Nederland
Terug naar boven