Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het uitbreiden van de bedrijfshal, Menneweersterweg 2 te Vierhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.
een omgevingsvergunning voor het:
- uitbreiden van de bedrijfshal, Menneweersterweg 2, 9975 VV te Vierhuizen (2-9-2014)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:4 september 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Menneweersterweg 2 9975VV Vierhuizen
   
   
Kaart met een markering op Menneweersterweg 2 9975VV Vierhuizen Nederland
Terug naar boven