Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het toestaan van gewijzigd gebruik Molenweg 3 te Warfhuizen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- toestaan van gewijzigd gebruik, Molenweg 3, 9963 PG te Warfhuizen (11-6-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:11 juni 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Molenweg 3 9963PG Warfhuizen
   
   
Kaart met een markering op Molenweg 3 9963PG Warfhuizen Nederland
Terug naar boven