Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het tijdelijk plaatsen van een bijgebouw Singel 52 te Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het:
- tijdelijk plaatsen van een bijgebouw op het perceel Singel 52, 9971 CK te Ulrum (16-8-2013)

 

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:22 augustus 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 52 9971CK Ulrum
   
   
Kaart met een markering op 52 9971CK Ulrum Nederland
Terug naar boven