Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het starten van een döner kebab-zaak, Valge 11 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- starten van een döner kebab-zaak, Valge 11, 9965 PD te Leens (25-9-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:2 oktober 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Valge 11 9965PD Leens
   
   
Kaart met een markering op Valge 11 9965PD Leens Nederland
Terug naar boven