Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het restaureren van de spuisluizen van de Reitdiepsluizen te Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- restaureren van de spuisluizen van de Reitdiepsluizen, 9974 RJ te Zoutkamp (23-9-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 september 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9974RJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op  9974RJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven