Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het realiseren van een aanbouw Marneweg 24 te Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:

- realiseren van een aanbouw, Marneweg 24, 9977 PK te Kloosterburen (21-11-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:27 november 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Marneweg 24 9977PK Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op Marneweg 24 9977PK Kloosterburen Nederland
Terug naar boven