Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het realiseren van een aanbouw, Snakkeburen 14 Ulrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- realiseren van een aanbouw, Snakkeburen 14, 9971 CR te Ulrum (29-12-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:8 januari 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Snakkeburen 14 9971CR Ulrum
   
   
Kaart met een markering op Snakkeburen 14 9971CR Ulrum Nederland
Terug naar boven