Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het plaatsen van zonnepanelen en dakramen, Mensingeweersterweg 9 te Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor:
-  het plaatsen van zonnepanelen en dakramen, Mensingeweersterweg 9, 9967 PA te Eenrum (22-6-2015)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:25 juni 2015
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Mensingeweesterweg 9 9967PA Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Mensingeweesterweg 9 9967PA Eenrum Nederland
Terug naar boven