Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het plaatsen van tuinmeubilair t.b.v. lichte horeca Zuiderstraat 5 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor het:
- plaatsen van tuinmeubilair achter het pand t.b.v. lichte horeca op het perceel Zuiderstraat 5, 9967 RP te Eenrum (30-5-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 5 9967RP Eenrum
   
   
Kaart met een markering op 5 9967RP Eenrum Nederland
Terug naar boven