Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het plaatsen van hekwerk Mensingeweersterweg 17 Eenrum

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning voor het:
- plaatsen van hekwerk, Mensingeweersterweg 17, 9967 PA te Eenrum (11-11-2014)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:13 november 2014
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • Mensingeweersterweg 17 9967PA Eenrum
   
   
Kaart met een markering op Mensingeweersterweg 17 9967PA Eenrum Nederland
Terug naar boven