Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het plaatsen van beelden te Lauwersoog

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:

- plaatsen van beelden bij de percelen Strandweg 5, 9976 VS, De Rug 1, 9976 VT en Haven 50, 9976 VN te Lauwersoog (27-4-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:3 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 9976 Lauwersoog
   
   
Kaart met een markering op  9976 Lauwersoog Nederland
Terug naar boven