Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het oprichten van werktuigenberging Henricus van Cappenbergweg 35 Kloosterburen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaand besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- oprichten van een werktuigenberging op het perceel Henricus van Cappenbergweg 35, 9977 RV te Kloosterburen (4-5-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:10 mei 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 35 9977RV Kloosterburen
   
   
Kaart met een markering op 35 9977RV Kloosterburen Nederland
Terug naar boven