Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het oprichten van drenkelingenhuisje Sluisweg 26 Zoutkamp

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluiten genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel bouwen voor het:
- oprichten van een drenkelingenhuisje op het perceel Sluisweg 26, 9974 RJ te Zoutkamp (30-5-2012)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:7 juni 2012
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 26 9974RJ Zoutkamp
   
   
Kaart met een markering op 26 9974RJ Zoutkamp Nederland
Terug naar boven