Bekendmaking Verleende omgevingsvergunning regulier voor het kappen van een boom Valge 8 te Leens

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande besluit genomen. Degene die meent dat zijn belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, kan binnen zes weken daartegen een gemoti­veerd be­zwaarschrift indienen bij ons college. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na datum verzending van het besluit. Deze datum van verzending staat tussen haakjes vermeld.

een omgevingsvergunning onderdeel kappen voor het:
- kappen van een boom op het perceel Valge 8, 9965 PG te Leens (25-10-2013)

 • Soort bekendmaking:omgevingsvergunning
 • Publicatiedatum:31 oktober 2013
 • Geldig voor:
   

  Object aangeduid door:

   
  • 8 9965PG Leens
   
   
Kaart met een markering op 8 9965PG Leens Nederland
Terug naar boven